Velkommen til Sjællandske Sports- og Lysfiskerforeningers Samarbejdsudvalgs Online Booking Portal

 

I det daglige bruger vi den lidt mere mundrette betegnelse SU.

SU er paraplyorganisation for Sports- og Lystfiskerforeninger på Sjælland. SU stiller et stort antal sø- og havbåde samt fiskevand i åer og søer til rådighed for sine ca. 35 medlemsforeninger og ca. 2500 medlemmer.

For at kunne benytte alle vore faciliteter kræves et medlemsskab af en forening under SU. Du kan du læse nærmere om de enkelte foreninger ved at vælge SU's Foreninger her eller i Menubjælken øverst på skærmen. På SU's hjemmeside www.fiskeren.dk kan du læse om alle de fordele, du har som medlem af en forening under SU.  

Er du medlem af en forening under SU og ønsker at booke nogle af vore både / faciliteter, skal du først foretage Login øverst til højre på skærmen, hvor brugernavn udfyldes med dit SU-medlemsnummer og Kodeord med dit personlige kodeord.

 

Knæk & Bræk

SU's Bestyrelse

Læs nærmere om SU ved at taste på nedenstående

 

Besøg vores hjemmeside her  

Følg også med på vores Facebook side her  

Læs vores facilitetsfolder her