Bådreglement

Nedenfor kan du læse SU's bådreglement som skal overholdes

Den SU-nøgle du har købt må under ingen omstændigheder udlånes, overtrædelse heraf kan medføre eksklusion. Ved udmeldelse skal nøglen afleveres.

Hvis du vil benytte vore både / faciliteter, bør du have oplyst din e-mail adresse i vores Online BookingPortal - SU-Booking.dk. Ved bookning af både / faciliteter får du tilsendt en reservations bekræftelse til din e-mail adresse. Bekræftelsen er din dokumentation for reservationen, og bør medbringes, når du efterfølgende benytter båden / faciliteten.

OBS! SU's sø-både må kun føres af medlemmer, som er fyldt 15 år, SU's hav-både må først føres, når medlemmet er fyldt 18 år. Man skal være ædru, og der skal være mindst 2 personer i en havbåd. Enhver brug af foreningens faciliteter sker på eget ansvar, og det er medlemmets ansvar, at checke at faciliteten er funktionsdygtig og sikker, inden denne tages i brug. SU kan ikke på nogen måde gøres ansvarlig for skade sket på personer eller ting, der er sket under medlemmets brug af faciliteten. Medlemmet skal medbringe det lovpligtige fisketegn. Der skal altid medbringes redningsvest. For juniorer er det tilmed et krav redningsvesten benyttes. Søfartsreglerne, herunder vigepligter, skal overholdes.

Bådene reserveres på vores Online BookingPortal på Internet-adressen:   https://su-booking.memberlink.dk
Afbestil straks, hvis du bliver forhindret i at benytte den bestilte facilitet.

Forefindes der en fangstrapportbog skal denne føres med SU nummer, navn, klub, inden fiskeri påbegyndes og afsluttes efter fiskeri - også ved 0-fangst! Din fangst angiver du om muligt i antal og vægt for hver enkelt art. Din fangst er ikke kun den, du bringer i land, husk også at notere den/de fisk du genudsætter.

På søer, hvor natfiskeri er tilladt, skal der føres hvidt lys, som kan ses horisonten rundt.

Både skal behandles ordentligt, samt fortøjes og låses korrekt. Bemærk systemet inden du sejler ud. Fejl/mangler skal straks meddeles til bådinspektøren.

Hvis bådene er ude af drift vil dette fremgå af BookingPortalen - https://su-booking.memberlink.dk. Bådene må kun benyttes efter forudgående reservation.

Du må godt have gæster med i båden. Såfremt der forefindes en fangstrapportbog, skal du blot notere gæstens / gæsternes navn heri, inden jeres fisketur begynder. Naturligvis ser vi gerne, at eventuelle gæster tilskyndes til at indmelde sig i en af SU's foreninger.

Bådene og opland skal være rengjorte efter brug. Tilsidesættelse af SU's regler eller grov uagtsomhed, kan medføre erstatningskrav, og eventuelt eksklusion.

Sænkenet til agnfiskeri er tilladt. Selvfiskende redskaber som garn, åleliner osv., samt jagt fra bådene er forbudt, og kan føre til eksklusion.
En del af vore både benytter en bundprop, som kan købes i Hvidovre Sport eller hos Sport Dres - Brug af uoriginale bundpropper kan medføre eksklusion!


Knæk & Bræk
SU’s bestyrelse