Fiskevand Emdrup Sø

  • Du må fiske i følgende periode: 1. maj–28. februar.
  • Det er ikke tilladt at bruge levende fisk som madding.
  • Forfodring er ikke tilladt.
  • Gedder skal genudsættes. Dog må du gerne tage gedder mellem 60 cm og 80 cm med hjem.
  • Hvis du er mellem 18 og 65 år, skal du have dit personlige fisketegn. Det kan du købe på www.fisketegn.dk eller www.borger.dk
  • Vis altid hensyn til andre, der færdes i områderne, samt til dyr og planter. Efterlad ikke fiskekroge, liner og affald.