Hvem er SU

Sjællandske Sports- og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg

 

SU Foreningen blev stiftet i 1954, som en paraplyorganisation for sports- og lystfiskerforeninger på Sjælland. SU stiller et stort antal sø- og havbåde samt fiskevand i åer og søer til rådighed for sine ca. 15 medlemsforeninger og ca. tusinde medlemmer. SU optager kun foreninger som medlemmer, enkeltpersoner bedes venligst henvende sig til en forening under SU. Hvis en forening ønsker optagelse i SU, skal samtlige foreningens medlemmer indmeldes. Alle Sports- og Lystfiskerforeninger kan optages i SU. Optagelse sker ved henvendelse til SU's formand.
 
SU´s formål er at fremme de tilsluttede foreningers mulighed for at dyrke sports- og lystfiskeri. SU stiller en række faciliteter til rådighed for foreningernes medlemmer. SU har både i ferskvand og saltvand. Mange af bådene er forsynet med påhængsmotorer.  Desuden samarbejder SU med en række foreninger på Sjælland og Jylland om udveksling af fiskeret til fiskevande. Via samarbejdsaftaler skaffer SU desuden rabat ordninger til sommerhuse, fiskerejser og udstyr hos vores annoncører.

Alt arbejde i SU hviler på frivilligt ulønnet arbejde lige fra bestyrelsen i SU til Bådinspektører, og de mange frivillige medlemmer, som lige giver en hånd med, når bådene skal op for vinteren og lægges i til foråret. 

På trods af vore store ambitioner hænder det, at ting ikke altid er helt efter medlemmernes forventning. Dårligt vejr fylder bådene med vand. Hærværk og tyveri sker desværre også af og til. Det er meget frustrerende at komme til fiskevandet og opdage, at båden mangler. Det hænder også, at de frivillige ikke kan nå arbejdet. Når det sker, beder vi vore medlemmer kontakte en af vores bådinspektører, så vi hurtigst muligt kan få rettet op på forholdet.


 Knæk & Bræk
SU´s bestyrelse

Opdateret 17/4-2024