SU's Medlemsforeninger

SU er paraplyorganisation for Sports- og Lystfiskerforeninger på Sjælland. Vi stiller et stort antal sø- og havbåde samt fiskevand i åer og søer til rådighed for vore 22 medlemsforeninger og 1570 medlemmer. SU har aftaler med flere af Jyllands største Lyst- og Sportsfiskerforeninger, hvilket giver vore foreninger og deres medlemmer muligheder for udsøgt fiskeri i nogle af Jyllands kendteste og smukkeste åer.  
     
Foreninger som kunne tænke sig at nyde godt af SU's mange faciliteter, bedes kontakte SU's formand og høre nærmere om betingelserne for medlemsskab. Det skal pointeres at nye foreningers egne faciliteter i form både eller lignende, ikke skal stilles til rådighed for SU.  
     
SU optager kun foreninger som medlemmer. Enkelt personer der ønsker medlemsskab af SU, henvises derfor til en af SU's foreninger, som er vist i nedenstående medlemsfortegnelse.

008 Københavns Sportsfisker Klub
009 Birkerød Sports- & Lystfiskere
015 Den Flyvende Makrel
017 Amagerlystfiskeren
018 Farum Lystfiskerforening
020 Ishøj Sportsfiskerklub
021 Biologernes Jagt- og Fiskeriforening
024 Hovedstadens Jernbaneidræt Fiskeklubben
025 Sognegårdens Lystfiskerforening
027 HTAS Lystfiskerklub
038 Hvidovre Sports- & Lystfiskerforening
040 I.K.F.
043 Søborg Sportsfisker Klub
047 Semler Sportsfiskerklubben
049 Sports- og Lystfiskerforeningen "Lucius96"
053 Lystfisker-Klubben af 1940
054 KMD Fiskeklub
068 Vinkeormen
077 Fiskeklubben Rokkerne
081 Fiskeklubben * FM 219
095 Fiskebasserne
112 Sammenslutningen af 2005
113 Expect Fiskeklub
Opdateret 30/3-2020